Едва ли има човек, който да не е търсил отговор  на този въпрос в различни периоди от живота си. Велики умове и обикновени хора са  опитвали да формулират  съждения, тези, теории, но единна, структурирана и всеобхватна идея все още изглежда непостижима!  Сложният механизъм, наречен ЧОВЕК , единственото създание, способно да подходи съзнателно към любовта, да я разбере, почувства и се научи да постига съвършенство в нея, доказва сложността, многостранността и богатството на вариативността и!

      Бракът и трайните интимни отношения са духовни, физиологични и социални явления, интересът към които никога не е стихвал. Качеството в партньорската двойка става основен проблем на хората в процеса на функционирането и, удовлетвореността от брака и партньорството определя степента, в която членовете в семейството се чувстват щастливи помежду си. Да обичаш и да бъдеш обичан, да си влюбен, разлюбен, да изпитваш несподелена любов – всичко това влияе върху настроението, поведението и нагласите на хората (Аргайл, 1989).

Лафонтен смята, че любовта прави живота на хората по-интересен.

Любовта е навсякъде

 

Тя го изпълва с блаженство и преодолява скуката. Ларошфуко изтъква, че любовта кара човека да напредва, да се чувства пълен с радост и надежди. Корените на любовта са в инстинкта, в сексуалното влечение, тласкащо не само тялото, но и психиката към особена, дълбока интимност. В същото време любовта не е само инстинкт, платонична мистерия, сладострастие, съзерцание, плътска жажда или психическа нирвана, тя съединява природната и обществената същност на човека, придава стойност на живота и разцъфтява в хармонията. Любовта е комплекс от биологически и социални отношения, от физиологически и психически компоненти, своеобразна  жизнена диалектика между материята и съзнанието, проникваща дълбоко в цялата природа на човека (Василев, 2006).

      Според Виктор Франкъл любовта е единственият начин да достигнеш до най-вътрешната част от личността на друго човешко същество, тя е устойчиво чувство към човек, което поражда желание да бъдеш с този човек, да се грижиш за неговото щастие и удовлетвореност. Способността за обич е умението да изпитваме емпатия към любимия, да зачитаме и утвърждаваме неговите заложби. Любовта е непрестанно предизвикателство, движение, растеж, труд на двамата заедно.  Тя се измерва с дълбочината на взаимността, жизнеността и силата от страна на всеки от партньорите.

      За Ерих Фром любовта е „отговорът на проблема за човешкото съществуване“. Желанието за междуличностно сливане е най-могъщият стремеж в човека, изконната страст, силата, сплотяваща човешкият род. Да обичаш е съкровено чувство, което всеки човек може да изживее чрез и за себе си. Обичта е активно проникване в душата на другия, сила, която преодолява чувството за изолираност и самота, и същевременно не накърнява целостта на личността.  В обичта се наблюдава противоречивия процес, в който две същества се сливат в едно и въпреки това запазват самостойността си. Когато човек е обичан, това повишава неговата самооценка и разширява границите на  човешкия му Аз. Влюбеният формира идеалистична представа за своя партньор и скъсява разликата между идеалния и реалния му Аз.(Аргайл, 1990).

     За ползата от любовта и влюбването има много теории.

Любовна двойка на плажа

Couple holding hands at sunset on beach. Romantic young couple in love

Добре е да знаем, че тези състояния са полезни за нашето здраве! Когато човек е влюбен,  по-рядко боледува,  емоционалното му състояние  влияе положително на сърдечно-съдовата система, намалява въздействието на стреса върху  еднокринната и имунната системи.

      В терапевтичната практика става ясно, че любовта означава различни неща за отделните хора, в зависимост от собствените им преживявания и начина, по който реагират техните партньори. Затова и разнообразието от любовните взаимовръзки е толкова голямо, специфично по показателите, които изследваме, изграждайки цялостната концепция  за любовните взаимоотношения.  Няма как да се отрече обаче, че стремежът към това емоционално и физическо състояние, наречено ЛЮБОВ е двигател на всичко положително в света, улеснява общуването и помага на човека да открие по-висш смисъл в своето съществуване, потвърждавайки сентенцията, че „ Любовта е машинката, която движи света!“

Психолог Таня Тодорова

Психолог Таня Тодорова

Работя основно със семейства, които преминават през своя труден период. Партньорските взаимоотношения са дялът от психологията, който усещам като най-близък до мен. Да бъде любов!

Психолог Таня Тодорова

Какво е ЛЮБОВТА  за партньорските взаимоотношения?

Работя основно със семейства, които преминават през своя труден период. Партньорските взаимоотношения са дялът от психологията, който усещам като най-близък до мен. Да бъде любов!