Психологически център

Психика.БГ

Детски психолог

Добрият живот е процес, а не състояние. Той е посока, а не дестинация…

Психотерапия при деца на възраст 3-13 години.

Има три неща, които възрастните могат да научат от децата: Да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което желаят.

– Паулу Коелю  

Детската психика е най-деликатното нещо на света, защото е мека като глина и точно в детството се оформят (по-често от възрастните) най-дълбоко вкоренените възприятия.

Няма нужда от насилие, за да се счупи психиката на детето. Често постоянно повтарящите се твърдения, команди и отговори, които пренебрегват детските емоции, засаждат семенцата, които могат да увредят на детето, психическото му здраве, способността му да се справя с мислите, чувствата и поведението си, както и да създадат измислени или грешни парадигми, които ограничават психологическото му развитие.

И макар че днешните деца са извънредно наясно с технологиите, възможностите и забавленията, очевидно е, че все още сме в „тъмните векове” на родителството, съдейки от факта колко лекомислено възрастните пренебрегват емоционалното здраве на децата, а по този начин и цялостното им психично здраве, растеж и развитие. 

Не винаги времето лекува психиката. Понякога просто психичните проблеми прогресират с възрастта.

Най-често родителите се търсят детски психолог, за:

 • Лоша адаптация на детето след развод на родителите
 • Преживяна загуба на близък в семейството
 • Агресивно поведение на детето
 • Занижен успех в училище и поведение извън нормата
 • Отчуждаване на детето
 • Автоагресия на детето
 • Неспазване на нормите в обществото
 • Проблеми във взаимоотношенията с другите деца
 • Проблеми във взаимоотношенията родител-дете
 • Трудности в адаптацията към големите промени в детството: ясла, детска градина, училище, раждане на брат/сестра
 • Тревожни, депресивни или страхови състояния при децата
 • Специфични трудности и въпроси, възникващи у деца, които са осиновени или изоставени и повторно интегрирани в биологичните си семейства.
 • Хиперактивност и нарушено внимание.
 • Нарушения в съня
 • Екранна зависимост

Какво трябва да се направи?

Терапията при деца, най-често преминава през беседа, игри, приказки или проективни методики. Често детето не може да сподели проблема с родителите или психолога, но може да проиграе с кукли и фигурки, ситуациите на насилие в дома, учелището или на друго място. През играта, освен да покажат проблема, те могат да изконтролират ситуацията по начин, който да освободи психиката. Например да накажат куклата на учителката, която е унизила детето пред целия клас и по този начин да излезе навън цялата блокирана агресия, която често се трансформира в автоагресия.

През детската рисунка или през проективната методика, може да се разбере причината за детското напикаване или промяната на поведението му.

За да имаме здрави деца, трябва да се грижим освен за тяхната физика, но и за тяхната психика.

Детската агресивност не трябва да се потиска, а да се използва за развитие на творческата личност. За детето това е просто форма на изразяване на несъгласие и на утвърждаване на собствено мнение.

10 + 3 =

Адрес на кабинетите:

Кабинет №1:
гр. Бургас, ул. Иван Шишман 30

Кабинет №2:
гр. Бургас, ул. Иван Шишман 30

Кабинет №3:
гр. Бургас, ул. Патриарх Евтимий 21

Телефон за контакт: 0888 05 09 86

Понеделник - Петък : 10:00 – 19:00

Събота - Неделя : 11:00 – 18:00

Call Now Button