Конфликтът между поколенията! А ти от кое поколение си?

Конфликтът между поколенията! А ти от кое поколение си?

Конфликт между поколенията се повтаря в цялата човешка история. Може би влизането във водораздела е репликата „ние едно време“. Забелязала съм , че тя е всъщност е словесният еквивалент на „аз вече не съм дете“ или, ако така ви харесва повече...