Да се запознаем с различните видове психоактивни вещества

Да се запознаем с различните видове психоактивни вещества

Въпреки, че живеем в ерата на интернет комуникацията и достъпът до информация е значително по-лесен от преди години, все още темата с наркотиците остава някак недоизяснена. Много хора не са наясно с видовете ПАВ (психоактивни вещества) и не знаят как да получат повече...
Интервю  на А.Янакиева в рамките на проучване за насилието.

Интервю  на А.Янакиева в рамките на проучване за насилието.

 Диана: В твоята практика срещала ли си случаи на деца, СДН(СВИДЕТЕЛИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ)? Антония: В работата ми като психолог в гимназията, в която работя в момента, нямам такъв конкретен случай. По-рано, в работата си като учител по философски цикъл, в друго...
Call Now Button